محل تبلیغات شما
آیا ایران با اسلحۀ خریدِ شاه با صدّام میجنگید؟ این روزها ممکنه این سؤال مضحک را از شما بپرسن. کسانی هم که این سؤال را میپرسن، یا نمیدونن جنگ چیه؟ یا نمیدونن اسلحه چیه؟! یا واقعیّت را نمیدونن؛ یا نمیخوان بدونن! برای روشن شدن ماجرا، این پست را میذارم. امّا چون جوابش خیلی واضحه، فقط یک جملۀ مستند مینویسم: صدّام، (دیکتاتور سرنگون شدۀ عراق) در مصاحبه‌اش گفته بود: "اگر با ارتش "شاه" طرف بودیم، یک ماهه جنگ را می‌بردیم." + یعنی تمام اسلحۀ دوران شاه، یک ماه بعدش

ایران پرستی؟ یا وطن فروشی؟؟ +عکس

شعری در طلیعۀ ماه نازنین آذر

مسابقه: گورخران بدونِ ... ! +عکس

یک ,شاه ,اسلحۀ ,نمیدونن ,چیه؟ ,سؤال ,صدّام میجنگید؟ ,این سؤال ,یا نمیدونن ,چیه؟ یا ,با صدّام

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها